Teknovation 2016: TN optimering løfter Vald. Birn A/S
News▼

Teknovation 2016: TN optimering løfter Vald. Birn A/S

19. mai 2016 12:00
Maskinfabrikken Vald. Birn A/S i Holstebro optimerer løbende. Gennemløbstiderne skal ned, og leverandørerne af værktøjsløsninger, skal tage del i arbejdet. Det giver resultater.

Klik her for at downloade PDF

TN Værktøjsslibning har blandt andet udviklet et hårdmetalbor målrettet bearbejdning i støbejern, som hos Birn sænkede
spåntagningstiden på et emne fra 3,18 minutter til 2,02 minutter.

 

Af John Nyberg (nyberg@teknovation.dk)

Det handler i høj grad om spåntagende bearbejdning af støbejern hos Vald. Birn. Naturligt nok, når nu støberiet er på matriklen, og så mange kunder ønsker at købe færdige emner fra koncernen.

Kravene til emnerne er først og fremmest høj kvalitet, kort og effektiv leveringstid, og så det, ikke uvæsentlige, emner til en attraktiv pris. Kunderne agerer på verdensmarkedet, og forventer intet mindre af deres leverandør. Og Vald. Birn er i dag en global virksomhed, med et lokalt afsæt i Holstebro, men hele verden som marked.

På en af de senest ankomne maskiner, et SW-center, leveret af Emag, har TN Værktøjsslibning og Vald. Birn i samarbejde søgt at optimere på tre helt konkrete emner:

”Henrik Mortensen fra TN har præsenteret os for nogle specialværktøjsløsninger, som har givet rigtigt gode resultater, og dem har vi naturligt taget til os,” fortæller Birn-produktionstekniker Michael Christiansen.

Henrik Mortensen supplerer: ”Vores TN Jet-Drill er et hårdmetalbor, som TN har udviklet indenfor det seneste år; specielt med støbejernsbearbejdning for øje, og det viser overbevisende resultater her i Holstebro,” siger Henrik Mortensen. Han har siden også, med succes, set specialværktøjet præstere overbevisende i andre materialer, oplyser han.

I TÆT DIALOG Ved maskinen er det Hans Jørgen Hansen, som sammen med Henrik Mortensen har finjusteret brugen af de specialværktøjsløsninger, som Birn har taget til sig.

Han er kommet til virksomheden i år, og kan med tilfredshed notere, at projektet viser flotte resultater: ”Når det gælder produktion, så er vores holdning, at vi skal have værktøj, der kan levere den høje kvalitet og samtidig være produktive,” forklarer Michael Christiansen, og fortsætter: ”Vi kører stærkt og med maksimale skæredata, for vi er langt mere produktive på den måde, end hvis vi sænkede hastighederne, og øgede værktøjslevetiden samt skånede maskinerne lidt mere.

Regnestykket er jo enkelt. Til opgaven her er ovennævnte TN Jet-drill konstrueret som trinbor, hvorved der spares et værktøjsskift og en positionering i hver maskincyklus. Og vi borer med de samme høje skæredata som med standardboret d.v.s. min 1/3 stærkere end de 2-skærsbor vi hidtil har anvendt. Det giver jo 1/3 flere huller med samme indgrebstid, flere emner i kassen til fyraften, og færre afbrydelser i produktionen til borskift.” Michael Christiansen understreger, at det er gældende for hele maskinfabrikken, og således ikke unikt for samarbejdet med TN Værktøjsslibning og specialløsningerne i TN Jet-Drillserien: ”De leverandører, som vi har inde her, de skal forstå vores tankegang, og understøtte den,” siger Michael Christiansen, og understreger, at samarbejdet også kræver løbende fokus: ”I lighed med Henrik Mortensen, så kommer også andre leverandører løbende ved maskinerne, og holder os ajour med eventuelle bedre muligheder, som måtte opstå,” siger Michael Christiansen, og Henrik Mortensen

supplerer: ”Det er en god oplevelse at optimere her hos Birn. Nysgerrigheden er stor, så hvis

vi har en idé, så får vi lov at prøve. Og når resultaterne så også viser sig, så er handlekraften stor, og skiftet hurtigt en realitet,” fortæller Henrik Mortensen.

 

MERE EFFEKTIVE

Det er i praksis et krav til husets leverandører, at de løbende tager del i Birns ambitioner om at optimere. ”Den teknologiske udvikling åbner hele tiden muligheder, og nogle af dem er bestemt værd at satse på,” siger Michael Christiansen, og fortsætter: ”Vi har løbende dialog med Henrik Mortensen om de løsninger, som TN er inde med, og om eventuelle løsninger, der kunne anvendes andre steder i maskinfabrikken. Omvendt ønsker vi så også, at leverandøren holder os tilsvarende løbende orienteret. Det har TN gjort, og derfor er samarbejdet igennem de senere år også blevet udvidet,” siger Michael Christiansen.

Ud over at være opmærksom på hårdmetalværktøj og øvrige skærende værktøjsløsninger,

så holder produktionsteknikerne sig også orienteret på det øvrige udstyrsområde omkring CNC værktøjsmaskinerne: ”Automatisering er i dag et must. Jo mere vi kan automatisere, jo lavere er vores enhedsomkostninger, og det er dem vi bliver sammenlignet på,” fastslår Michael Christiansen. Han medgiver, at ensartet produktion og tilpassede hastigheder er robotternes domæne, men understreger samtidig, at det er menneskene i produktionsudviklingen og ved maskinerne, der får de optimale produktionsprocesser frem: ”Når kunden står med sine ønsker, så kan vi ofte både sikre den rigtige løsning, når emnet støbes og så videre i bearbejdningen og overfladebehandlingen.

Det kræver naturligvis, at vi er i dialog, og det er dér, hvor vi skal være skarpe, og udnytte, at vi har det hele på matriklen.” Sammen med leverandører, såvel som sammen med kunderne, kan Vald. Birn altså fastholde, og endda udbygge deres position, hvor virksomheden fremstår som World Class Manufactur inden for deres felt. Både ved hovedproduktionen i Holstebro, og på koncernens øvrige lokationer.

Henrik Mortensen (t.v.), TN Værktøjsslibning, og Hans Jørgen Hansen, Vald. Birn, ved SWcentret,
hvor der er arbejdet intensivt med at reducere gennemløbstiderne.